องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 15 ต.ค. 2557 ]227
282 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 13 ส.ค. 2557 ]258
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ 1 ส.ค. 2557 ]253
284 รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]218
285 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]266
286 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]225
287 ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]236
288 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]242
289 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 7 ก.พ. 2557 ]242
290 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 14 ม.ค. 2557 ]276
291 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจำปี 2557 [ 14 ม.ค. 2557 ]245
292 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2556 ]278
293 กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 1 พ.ค. 2555 ]233
294 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555 [ 1 พ.ค. 2555 ]235
295 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2554 [ 1 พ.ย. 2554 ]234
296 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]249
297 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อบต.หัวหนอง [ 26 ก.ค. 2554 ]228
298 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฏาคม 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]231
299 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]237
300 รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 30 พ.ย. 542 ]220
301 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]226
302 โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]242
303 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 30 พ.ย. 542 ]225
304 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]215
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8