องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าเเถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว

       วันจันทร์ที่  4  มีนาคม  2567

นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมกับ  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  เเละพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเข้าร่วมกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าวคำปฎิญาณตนเพื่อเเสดงความจงรักภักดีต่อ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นการสร้างวัฒนธรรม องค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  มีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่าง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย    เอกสารประกอบ

เข้าเเถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง