องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +  
นายสมศักดิ์  มาซา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  083-2845641
  อีเมล์ +  admin@huanong.go.th
 
  ชื่อ +  
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  062-4614638
  อีเมล์ +  admin@huanong.go.th
 
 
  ชื่อ + นางรพีพรรณ  นวลวิทยาพงศ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  085-3311704
  อีเมล์ +  admin@huanong.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวกานดา   เพียวงษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  081-7691141
  อีเมล์ +  admin@huanong.go.th
 
  ชื่อ +
นายธราธิป  สุริยหงษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  094-0429464
  อีเมล์ +  admin@huanong.go.th
 
  ชื่อ +  
นายกิตติศักดิ์  เล่ห์กล
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษา
  โทรศัพท์ +  083-3272204
  อีเมล์ +  admin@huanong.go.th