องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]3
2 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]2
3 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 22 ก.พ. 2567 ]2
4 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]2
5 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]5
6 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]11
7 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]4
8 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]6
9 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
10 โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 20 ม.ค. 2567 ]4
11 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี2567 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]1
12 โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยนืทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]2
13 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]2
14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม โตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
15 โครงการจัดกิจกรรมรำเสียงแคนดอกคณูมหานครขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤสจิกายน 2567 เวลา15.00 น [ 17 พ.ย. 2566 ]1
16 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 12 ต.ค. 2566 ]95
17 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]8
18 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]6
19 ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดหารถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 18 ก.ย. 2566 ]54
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]70
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 31 ส.ค. 2566 ]52
22 ร่างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 24 ส.ค. 2566 ]42
23 โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการขยายพันธุ์พืชผักและไม้ผลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]6
24 ข้อบัญญัติทั่วไป คส.2566 (บ่อดักไขมัน) [ 23 ส.ค. 2566 ]77
25 ข้อบัญญัติทั่วไป คส.2566 (สะสมอาหาร) [ 23 ส.ค. 2566 ]38
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 22 ส.ค. 2566 ]37
27 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. ,ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. [ 5 ก.ค. 2566 ]65
28 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 5 ก.ค. 2566 ]3
29 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]5
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]47
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]39
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]37
33 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]39
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
35 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 18 เม.ย. 2566 ]41
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]54
37 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]57
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 14 มี.ค. 2566 ]49
39 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 17 ก.พ. 2566 ]40
40 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7