องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ [ 27 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร) [ 27 พ.ค. 2567 ]1
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 27 พ.ค. 2567 ]1
4 ขอเชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 24 พ.ค. 2567 ]1
5 ประชุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 4 / 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]2
6 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]4
7 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]1
8 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 - 2570)   ฉบับทบทวน ครั้งที่  1/2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]9
9 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 10 เม.ย. 2567 ]11
10 ประชาสัมพันธ์ระบบให้บริการ E-Service โดยสามารถเข้าใช้งานระบบการให้บริการ โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน [ 10 เม.ย. 2567 ]14
11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]13
12 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 เม.ย. 2567 ]11
13 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่6 [ 27 มี.ค. 2567 ]15
14 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่5 [ 26 มี.ค. 2567 ]15
15 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2567 ]13
16 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 [ 22 มี.ค. 2567 ]15
17 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2567 ]14
18 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]18
19 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]14
20 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 18 มี.ค. 2567 ]16
21 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต เเละปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]14
22 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม เเละความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]15
23 เข้าเเถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
24 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ ในวันที่ื ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา [ 3 มี.ค. 2567 ]14
25 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]14
26 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]17
27 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 22 ก.พ. 2567 ]16
28 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]21
29 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 21 ก.พ. 2567 ]0
30 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]16
31 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]23
32 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]15
33 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]16
34 ขอเชิญประชุมสภา สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
35 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
36 ขอเชิญชวนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]3
37 โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 20 ม.ค. 2567 ]20
38 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี2567 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]11
39 โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยนืทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]21
40 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8