องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

                            วันที่  20  มีนาคม  2567  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกท้องถิ่น  พนีกงานส่วนตำบล  เเละพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง     เอกสารประกอบ

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง