องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

    รายละเอียดข่าว

องต์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติท่ีว่าง  เพื่อให้มีผู้ปฎิบัติราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปีพ.ศ. 2567 - 2569  ตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ  1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ปก/ขก   จำนวน  1  อัตรา

                                      2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง./ชง. จำนวน  1  อัตรา

                                      3. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. จำนวน  1  อัตรา    เอกสารประกอบ

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง