องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567

    รายละเอียดข่าว

       การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่  20  กุมภาพันธ์  2567  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง