องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 10 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หัวหนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม อบต.หัวหนอง    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง