องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 - 2570)   ฉบับทบทวน ครั้งที่  1/2567

    รายละเอียดข่าว

 ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 - 2570)   ฉบับทบทวน ครั้งที่  1/2567  วันพุธที่  24  เมษายน  2567  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง        เอกสารประกอบ

ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 - 2570)   ฉบับทบทวน ครั้งที่  1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง