องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567

    รายละเอียดข่าว

       การประชุมคระกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ครั้งที่  2/2567  วันอังคารที่  27 กุมภาพันธ์  2567  เวลา  10.30  น.  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง