องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

      ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ผู้บริหาร อบต.หัวหนอง พนักงานจ้าง เจ้าหน้า อบต.หัวหนอง และประชาชนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2567   วันศุกร์ที่  2 กุมภาพันธ์  2566                  เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง