องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

       โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  (กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" )  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  วันที่  5  มกราคม  2567  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า    เอกสารประกอบ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง