องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยนืทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

       โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  เเละผู้นำชุมชน  ตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  วันที่  9  มกราคม  2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยนืทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง