องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

       ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ผู้บริหาร อบต.หัวหนอง พนักงานจ้าง เจ้าหน้า อบต.หัวหนอง และประชาชนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่3  วันพุทธที่21 กุมภาพันธ์ 256 เวลา 09.30 น. ณ ห้อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง