องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณโรงจอดรถ อบต. หัวหนอง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน พ.ศ. .......    เอกสารประกอบ

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง