องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ผู้บริหาร อบต.หัวหนอง พนักงานจ้าง เจ้าหน้า อบต.หัวหนอง และประชาชนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม  2567  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง