องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่6

    รายละเอียดข่าว

                     วันที่  27 มีนาคม  2567  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงาน  เเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  จัดประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน  สำหรับนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566- 2567)  ฉบับทบทวน  ครั้งที่  1/2567  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ณ  ศาลาประชาคมบ้านโนนไผ่ หมู่6    เอกสารประกอบ

การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่6
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง