องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ผู้บริหาร อบต.หัวหนอง พนักงานจ้าง เจ้าหน้า อบต.หัวหนอง และประชาชนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี พ.ศ. 2567  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม  2567                เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง