องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

 วันจันทร์ที่ 13  พฤษภาคม   2567   เวลา  09.30  น.  นำโดยนายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงาน เเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง