องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]202
242 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]222
243 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 15 ต.ค. 2557 ]213
244 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 13 ส.ค. 2557 ]243
245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ 1 ส.ค. 2557 ]241
246 รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]203
247 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]250
248 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]211
249 ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]224
250 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]228
251 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 7 ก.พ. 2557 ]230
252 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 14 ม.ค. 2557 ]261
253 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจำปี 2557 [ 14 ม.ค. 2557 ]231
254 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2556 ]264
255 กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 1 พ.ค. 2555 ]218
256 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555 [ 1 พ.ค. 2555 ]222
257 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2554 [ 1 พ.ย. 2554 ]218
258 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]236
259 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อบต.หัวหนอง [ 26 ก.ค. 2554 ]215
260 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฏาคม 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]218
261 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]225
262 รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 30 พ.ย. 542 ]205
263 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]213
264 โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]227
265 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 30 พ.ย. 542 ]212
266 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]201
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7