องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรายงานการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด (ทส2) [ 13 ก.ค. 2564 ]25
82 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]224
83 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านไผ่ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]185
84 เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 30 เม.ย. 2564 ]228
85 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]269
86 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านไผ่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]170
87 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ปี2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]315
88 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]225
89 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]256
90 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด [ 10 มี.ค. 2564 ]237
91 วันที่ 9/03/64 ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตัวอาคาร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 มี.ค. 2564 ]240
92 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) [ 4 มี.ค. 2564 ]216
93 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]222
94 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ไปบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 [ 27 ก.พ. 2564 ]290
95 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]231
96 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 10 ก.พ. 2564 ]211
97 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย [ 9 ก.พ. 2564 ]216
98 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1(6ก.พ.63) [ 7 ก.พ. 2564 ]203
99 ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]273
100 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]212
101 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ต่อจากโครงการเดิม [ 29 ม.ค. 2564 ]273
102 อบต หัวหนอง ออกจัดเก็บค่าขยะ นอกสถานที่ [ 27 ม.ค. 2564 ]239
103 คู่มือการรายงานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้ครอบครองเเหล่งกำเนิดมลพิษ [ 27 ม.ค. 2564 ]158
104 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม ระยะทาง 115 เมตร [ 25 ม.ค. 2564 ]292
105 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าฟ้าระงึมบ้านโนนงิ้ว ไปทางหนองสระบัว ระยะทาง 115 เมตร ขณะนี้เททั้งสองฝั่งแล้วครับ [ 25 ม.ค. 2564 ]261
106 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว [ 21 ม.ค. 2564 ]302
107 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว [ 20 ม.ค. 2564 ]239
108 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ ศพด. วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]215
109 งานสาธารณสุข ประชุมร่วมกับทีมนิเทศ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ณ รพสต หัวหนอง ร่วมกับ รพ.บ้านไผ่ [ 13 ม.ค. 2564 ]235
110 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี [ 13 ม.ค. 2564 ]112
111 การดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]224
112 รายงานผลการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : LTAS )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]216
113 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2563 ]218
114 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานพัฒนาจัดเก็บรายได้) [ 16 ต.ค. 2563 ]229
115 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]224
116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]213
117 รายงานการเงิน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]230
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]218
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสานักบริบาลท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]253
120 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]221
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7