องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]43
42 22 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาชุมชนโคกหนองม่วง บ้านหนองร้านหญ้า ซอย4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 23 ธ.ค. 2565 ]81
43 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 23 ธ.ค. 2565 ]65
44 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]85
45 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. [ 7 พ.ย. 2565 ]88
46 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.หัวหนอง [ 3 ต.ค. 2565 ]179
47 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการมูลฝอยฯ2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]37
48 โครงการพิษสุนัขบ้าปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]40
49 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 30 ก.ย. 2565 ]38
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสมยศ ยอดสง่า [ 16 ก.ย. 2565 ]48
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางมยุรา ภูหิน ถึงวัดสนวนวารีพัฒนาราม [ 16 ก.ย. 2565 ]49
52 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]55
53 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2565 ]138
54 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 [ 5 ก.ย. 2565 ]63
55 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2565 ]55
56 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]75
57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนมูลฝอย(ค่าขยะ) [ 10 ส.ค. 2565 ]152
58 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเล้วสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2565 ]166
59 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2565 ]68
60 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]59
61 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]72
62 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองแจ้งกำหนดการเปิดเรียนตามประกาศที่แนบมาดังนี้ค่ะ [ 25 มี.ค. 2565 ]199
63 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]203
64 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 26 ม.ค. 2565 ]35
65 เรื่องรับโอนพนัหงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 17 ม.ค. 2565 ]303
66 ์ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 14 ม.ค. 2565 ]271
67 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2565 ]51
68 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 11 ม.ค. 2565 ]40
69 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]62
70 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2565 ]27
71 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]271
72 ยกเลือกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบคำขอใบอนุญาตประปอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาตอื่นๆตามกฎหมายกำหนด [ 1 ต.ค. 2564 ]229
73 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]262
74 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]282
75 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]323
76 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]245
77 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]228
78 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือนิติบุคคล เพื่อการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]293
79 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]310
80 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2564 ]305
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7