องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]238
42 มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]288
43 ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 ม.ค. 2563 ]229
44 การจัดทำประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]211
45 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]212
46 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 19 พ.ย. 2562 ]263
47 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]221
48 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1) [ 9 ต.ค. 2562 ]219
49 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2) [ 9 ต.ค. 2562 ]223
50 รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสมัคคี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]222
51 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 12 เม.ย. 2562 ]246
52 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 เม.ย. 2562 ]222
53 แจ้งรับโอน(ย้าย)ปลัด อบต. [ 8 ก.พ. 2562 ]228
54 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]211
55 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]214
56 รายงานผลการฝึกอบรมประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]225
 
|1หน้า 2