องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง