องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง