องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง