องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง