องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง