องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง