องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานการรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง