องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง