องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง