องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัด...
       อบต.หัวหนอง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภา  อบต.  เดินทางศึกษาดูงาน   ระหว่างวันที่  20-23  ธันวาคม  2561  ณ...
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ส่งเสริมการ...
  โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
  โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ...
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2561
  องค์การบริหารสว่นตำบลหัวหนองดำเนินการจัดโครงการฝึก...
  จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
  พิธีตัดหวายลูกนิมิตร ณ วัดบูรณะสิทธิ์ ต.หัวหนอง อ....
  พิธี บวงสรวงพระเจ้าใหญ่ผือบัง
  โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ห...
  โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ห...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หัวหนอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง