องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
รายงานการประชุมสภา
ลานกีฬาและสนามกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงานพัสดุ
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  งานฌาปนกิจ นายสุพัตน์ ขันทะ ณ วัดสุดาราษฏร์วราราม หมู่4 บ้านโนนข่า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
       วันที่ 7 เมษายน 2564 นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานฌาปนกิจ นายสุพัตน์ ขันทะ ณ วัดสุดาราษฏร์...
 
  งานฌาปนกิจ นายสุพัตน์ ขันทะ ณ วัดสุดาราษฏร์วราราม ...
  งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหก...
  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมห...
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว ประธาน...
  พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุส...
  งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้ารองอุโ...
  ร่วมวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
  เตรียม งาน ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ...
  เตรียมงาน ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้...
  งานรวมทำบุญยกเสาร์เอก เสาร์โท วัดสว่างอารมณ์ บ้านห...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้