องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนโชติ   คงพลปาน
  นายสัญญา  เทียงคำ
นายช่างโยธาอาวุโส
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายธวัชชัย   สีทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงารธุรการ