องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ [ 8 มิ.ย. 2563 ]
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-25863 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]
4 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2561 ]
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) [ 12 ต.ค. 2560 ]
6 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2560 ]
7 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 ก.ค. 2559 ]
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 [ 5 พ.ค. 2558 ]
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 [ 10 ต.ค. 2557 ]