องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 12 พ.ย. 2564 ]104
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2 มิ.ย. 2564 ]103
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 9 ต.ค. 2563 ]224
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 9 ต.ค. 2563 ]181
5 ปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ [ 8 มิ.ย. 2563 ]240
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]224
7 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-25863 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]195
8 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2561 ]239
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) [ 12 ต.ค. 2560 ]188
10 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2560 ]216
11 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 ก.ค. 2559 ]212
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 [ 5 พ.ค. 2558 ]217
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 [ 10 ต.ค. 2557 ]239