องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
องค์กรการเรียนรู้
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดการความรู้ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1) [ 24 ก.พ. 2565 ]10
2 การจัดการความรู้ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) [ 24 ก.พ. 2565 ]9
3 ระเบียบทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ก.พ. 2565 ]9
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]202
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]187
6 แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]194
7 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 4 พ.ค. 2561 ]210
8 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]224
9 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [ 2 ก.พ. 2561 ]180
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]213
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]218
12 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]197
13 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]213
14 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [ 12 ก.ย. 2560 ]238
15 ข้อบังคับสอบสวนคดีละเมิด [ 11 ก.ค. 2560 ]223
16 พระราชกฤษฎีกาภาษีบำรุงที่ดิน [ 17 พ.ค. 2560 ]207
17 พระราชบัญญัติกระจายอำนาจ [ 4 เม.ย. 2560 ]236
18 กฎกระทรวงอาคาร [ 7 ก.พ. 2560 ]249
19 กฎกระทรวงตั้งโรงฆ่าสัตว์ [ 3 ม.ค. 2560 ]202
20 กฎกระทรวง ภาษีโรงเรือน ที่ดิน [ 8 พ.ย. 2559 ]218
 
หน้า 1|2