องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]
4 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 6 ม.ค. 2563 ]
6 รายงานการเงินของผู้สอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]
7 แผนการใช้เงิน พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
9 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 [ 1 ก.ย. 2554 ]
 
หน้า 1|2