องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]72
2 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]95
3 โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]132
4 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]130
5 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]130
6 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]166
7 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "เศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]136
8 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมโตไปไม่โกง" ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]143
9 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 30 พ.ย. 542 ]146
10 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2652 [ 30 พ.ย. 542 ]137