องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 
งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้ารองอุโ
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก