องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]5
2 รางานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]2
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]112
4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]112
5 รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง [ 3 ม.ค. 2565 ]91
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]120
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]165
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2563 ]159
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) [ 22 ต.ค. 2563 ]140
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]160