องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด/ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]120
2 ข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]116
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]91
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]114
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]117
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]91
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]88
8 ทะเบียนคุมการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]135
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานสาธารณสุข(ขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเเละขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]141
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ผู้มาเสียภาษีป้ายประจำปี 2564) [ 24 มี.ค. 2564 ]169
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ผู้มาเสียภาษีป้ายประจำปี 2563) [ 12 พ.ค. 2563 ]157
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]147
13 ทะเบียนคุมการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]306
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ผู้มาเสียภาษีป้ายประจำปี 2562) [ 3 ก.ย. 2562 ]154
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ผู้มาเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562) [ 3 ก.ย. 2562 ]144