องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (กองคลัง)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]17
2 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (กองคลัง) ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]11
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]105
4 รายงานผลตามแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]117
5 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2563 ]174
6 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานพัฒนาจัดเก็บรายได้) [ 22 ต.ค. 2563 ]170
7 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]143
8 ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]140
9 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 (งานการเงินและบัญชี) [ 10 มิ.ย. 2563 ]152
10 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [ 17 ต.ค. 2562 ]142
11 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 (งานพัฒนาจัดเก็บรายได้) [ 30 พ.ย. 542 ]197