องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการจัดซื้อไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด [ 17 มี.ค. 2559 ]
2 ประมาณการแนบท้ายโครงการลงท่อคสล.พร้อมบ่อพักรางวี ม.4 [ 12 ม.ค. 2559 ]
3 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 13 ต.ค. 2558 ]
4 โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ราคากลาง 31,400.- บาท [ 15 มิ.ย. 2558 ]
5 โครงการลงท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล. หมู่ที่ 3 [ 30 เม.ย. 2558 ]
6 โครงการลงท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล. หมู่ที่ 4 ราคากลาง 41,900.- บาท [ 30 เม.ย. 2558 ]
7 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]
8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2558 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 20 เม.ย. 2558 ]
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]
10 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8