องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายไฟกระพริบจราจรบริเวณโรงเรียนภายในเขตตำบลหัวหนอง จำนวน 6 ป้าย ราคากลาง 148,800.- บาท

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายไฟจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนฯ จำนวน 6 ป้าย ๆ ละ 24,800.- บาท เป็นเงิน 148,800.- บาท

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อป้ายไฟกระพริบจราจรบริเวณโรงเรียนภายในเขตตำบลหัวหนอง จำนวน 6 ป้าย ราคากลาง 148,800.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง