องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมฯ 249,600.- บาท

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 วงเงินราคากลาง 249,600.- บาท ตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2561