องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังหมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 445,100.- บาท
     เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2560