องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


เหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องเพื่อระบายน้ำถนนสายจากบริเวณหน้าที่นาของนางถาวร กาญจนะ ถึงหน้าที่นาของนายกลม พรมมาซุย บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางานจ้างเหมาขุดร่องเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3  บ้านหนองนาวัวราคากลาง 112,500.- บาท


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2561