องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฯ ราคากลาง 341,500.- บาท

    รายละเอียดข่าว

ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาอนกประสงค์ฯ วงเงินราคากลาง 341,500.- บาท
ณ สวนสาธารณะอ่าเก็บนำนองนาวัว .1


    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฯ ราคากลาง 341,500.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง