องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

    รายละเอียดข่าว


ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2559  วงเงิน 154,009.60 บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง