องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมางานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญกว้าง มาซา ไปทางบ้านนางเพ็ญพร ศรีนารี หมู่ที่ 1 บ้านหัวหนอง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว

โครงการจ้างเหมางานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø  0.30  เมตร  พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก    บริเวณบ้านนายบุญกว้าง   มาซา  ไปทางบ้านนางเพ็ญพร   ศรีนารี  หมู่ที่  1  บ้านหัวหนอง  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมางานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญกว้าง มาซา ไปทางบ้านนางเพ็ญพร ศรีนารี หมู่ที่ 1 บ้านหัวหนอง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง